2. 11. 2011 Brankáři (0) KOMENTÁŘŮ

Udělejte si test svých předpokladů a porovnejte se s ostatními brankáři (I. část)

 Chytáte třeba ve 4. lize, ovšem cítíte, že máte na víc, ale chybí vám konfrontace? Nebo vám je teprve 16 let a chcete zjistit, jak jste na tom v porovnání s kolegy v dospělých týmech? Není nic jednoduššího než se podílet na vytvoření srovnávací tabulky, díky níž v budoucnu zjistíte něco o svých předpokladech pro výkon florbalového brankáře. Tady je první z celkem tří částí.

Cílem tohoto testového profilu je na základě získaných dat vytvořit srovnávací tabulky, ve kterých brankář na základě svého výsledku a věku zjistí hodnotnost svého výkonu v porovnání s ostatními brankáři. Aby se v budoucnu mohl objevit článek se srovnávacími tabulkami, chtěl bych tímto požádat brankáře (případně trenéry určující činnost, která se bude provádět), aby dle svých možností testový profil absolvovali. Data lze zaznamenat i jen z jednoho či dvou testů (snahou je však získat co nejvíc dat).

Záznamový arch pro tři brankáře je uložen na této stránce v barevné a v černobílé verzi.

Vyhodnocení jednotlivých testů není přímým ukazatelem kvality brankáře, zvlášť vzhledem k originalitě herních situací ve sportovních hrách, ale pouze předpokladem pro brankářskou činnost.

Svá naměřená data pak prosím zapisujte sem.

Podmínky provádění testového profilu

– po dostatečné přípravě pohybového aparátu brankáře na pohybovou činnost

– po vhodném rozchytání

– po seznámení brankáře a hráče s pravidly a požadavky na měřenou činnost

– po prostudování přiloženého manuálu k jednotlivým testům

– během soutěžního období

Cvičení pro test

Brankářské přesuny

Cvičení č. 1.


Brankář v plné výstroji absolvuje čtyři přesuny na vzdálenost jednoho metru. Není dovoleno provádět přesuny pomocí rukou (ty jsou v upažení povýš pokrčmo). Brankáři se měří čas
(na desetiny sekundy), za který přesuny zvládne. Přesun se uznává jako platný, pokud jakákoliv část bližšího kolene přesáhne značku určující uvedenou vzdálenost. Brankář má tři pokusy s nutným intervalem odpočinku minimálně 1 minuta. Zaznamenává se nejlepší dosažený čas. Měřící stopuje čas a kontroluje, zda brankář přesáhne jednotlivé značky.

Zahájení: brankář klečí v základním postoji mezi čarami a přesahuje levým kolenem přes levou čáru a na počítání (4-3-2-1-start) se zahajuje měření.

Pomůcky: stopky, čáry označující hřiště (jeden metr = šířka malého brankoviště), nebo lepící páska (je nutné, aby brankář prováděl přesuny v prodloužení této označené vzdálenosti kvůli třecím vlastnostem pásky).

Pohyby horních končetin

Cvičení č. 2.


Brankář v plné výstroji provádí pohyby rukou z upažení pokrčmo povýš do připažení a zpět do upažení pokrčmo povýš. Uvedený cyklus se dělá dvakrát. Měření se provádí v kleku, celkem třikrát a s dostatečným prostorem pro odpočinek. Zaznamenává se nejlepší dosažený čas. Měřící stopuje měřený čas na desetiny sekundy
a kontroluje, zda brankář provedl požadovaný cvik dle pravidel. 

Zahájení: brankář na počítání (4-3-2-1-start) zahajuje cvičení v základním postoji.

Pomůcky: stopky.

Pády ze základního postoje

Cvičení č. 3.


Brankář v plné výstroji provádí pády ze základního postoje. Před samotným měřením je nutná vhodná ukázka a samotné vyzkoušení sestavy brankářem.

Sestava cviků: základní postoj – pád do lehu na levý bok se vzpažením – základní postoj – pád do lehu na pravý bok se vzpažením – základní postoj – pád vpřed do lehu na břiše se vzpažením – základní postoj.

Stopuje se čas nutný pro provedení celé sestavy cviků. Celé měření se provádí třikrát s dostatečným prostorem pro odpočinek. Zaznamenává se nejlepší dosažený čas.

Zahájení: brankář na počítání (4-3-2-1-start) zahajuje cvičení v základním postoji.

Pomůcky: stopky.


Autor: Jakub KorábKOMENTÁŘE

Napsat komentář

*