29. 11. 2011 Brankáři (0) KOMENTÁŘŮ

Udělejte si test svých předpokladů a porovnejte se s ostatními brankáři (II. část)

 Po první části měřeného testování brankářů, díky němuž budete moci v budoucnu porovnat své předpoklady s ostatními, je tu druhý z celkem tří dílů. Tentokrát je zaměřený na specifičtější dovednosti, než tomu bylo v úvodní třetině.

Cílem tohoto testového profilu je na základě získaných dat vytvořit srovnávací tabulky, ve kterých brankář na základě svého výsledku a věku zjistí hodnotnost svého výkonu v porovnání s ostatními brankáři. Aby se v budoucnu mohl objevit článek se srovnávacími tabulkami, chtěl bych tímto požádat brankáře (případně trenéry určující činnost, která se bude provádět), aby dle svých možností testový profil absolvovali. Data lze zaznamenat i jen z jednoho či dvou testů (snahou je však získat co nejvíc dat).

Záznamový arch pro tři brankáře je uložen na této stránce v barevné a v černobílé verzi.

Vyhodnocení jednotlivých testů není přímým ukazatelem kvality brankáře, zvlášť vzhledem k originalitě herních situací ve sportovních hrách, ale pouze předpokladem pro brankářskou činnost. V rámci testového profilu jsem si vědom nízké stability u testů střelby a nájezdů, ale i přes to budou tyto testy zařazeny pro snahu postihnout brankářský výkon co nejkomplexněji.

Svá naměřená data pak prosím zapisujte sem.

Podmínky provádění testového profilu

–         po dostatečné přípravě pohybového aparátu brankáře na pohybovou činnost

–         po vhodném rozchytání

–         po seznámení brankáře a hráče s pravidly a požadavky na měřenou činnost

–         po prostudování přiloženého manuálu k jednotlivým testům

–         během soutěžního období

Testový profil

Nájezdy

Brankář chytá 40 nájezdů prováděných ze středu hřiště. Zahájení dalšího nájezdu následuje vždy po návratu gólmana do základního postoje a jeho pokývnutí na připraveného hráče.

Měřící počítá obdržené branky, počet absolvovaných nájezdů a kontroluje regulérnost nájezdů dle pravidel ČFbU. Hráči začínají z prostoru středového kruhu.

Pomůcky: florbalová branka, florbalové míčky, hráči.

Střely

Cvičení se střelbou.

Brankář chytá 120 střel prováděných z určené vzdálenosti a stanovišť. Z každého stanoviště musí do branky směřovat 40 střel. Střelba mimo branku (tyčka či břevno není branka) se do celkového počtu vystřelených střel nepočítá. Brankář je po celou dobu chytání na malém brankovišti, víc vyjíždět proti střelcům nesmí.

Měřící počítá obdržené branky a startuje vybíhající hráče (vybíhá se v momentu vystřelení předchozího hráče). V případě vyběhnutí hráče dříve, nebo nedodržení určené vzdálenosti pro střelu se gól nepočítá. Hráči vybíhají 4 metry před kužely a po vystřelení běží zpět do zástupu, aby nepřekáželi před brankářem.

Vzdálenost stanoviště pro střelbu číslo 2 je 8 metrů
od brankové čáry v přímé trajektorii ke středu hřiště (kužely jsou 1,5 m od této osy). Pravý kužel stanoviště číslo 1 je 6 metrů vlevo od levého kuželu stanoviště číslo 2. Levý kužel stanoviště číslo 3 je 6 metrů vpravo od pravého kuželu stanoviště číslo 2. Kužely jednotlivých stanovišť jsou od sebe 3 metry.

Pomůcky: kužely, míčky, hráči, měřící pásmo.

Zahájení: brankář klečí v základním postoji na čáře malého brankoviště.

Výhozy

Cvičení na výhozy.

Brankář provádí v plné výstroji výhozy na cíl. Jsou dána tři stanoviště, první je z levé strany mezi kužely vzdálenými od sebe 0,5 metru. Na každé stanoviště brankář provádí 10 výhozů, zaznamenávají se úspěšné pokusy. Při provádění výhozů je brankář limitován pouze pravidly ČFbU.

Stanoviště 2 je 16,5 metrů od brankové čáry v přímé trajektorii ke středu hřiště. Pravý kužel stanoviště číslo 1 je 7 metrů vlevo od levého kuželu stanoviště číslo 2. Levý kužel stanoviště číslo 3 je 7 metrů vpravo od pravého kuželu stanoviště číslo 2.

Pomůcky: kužely, míčky, měřící pásmo.


Autor: Jakub KorábKOMENTÁŘE

Napsat komentář

*