5. 1. 2012 Brankáři (0) KOMENTÁŘŮ

Udělejte si test svých předpokladů a porovnejte se s ostatními brankáři (III. část)

 Je tu třetí a závěrečná část měřeného testování brankářů, díky němuž budete moci v budoucnu ověřit v terénních podmínkách jednotlivé předpoklady pro výkon florbalového gólmana. Poslední díl má za cíl postihnout koordinaci a reakční rychlost.

Cílem tohoto testového profilu je na základě získaných dat vytvořit srovnávací tabulky, ve kterých brankář na základě svého výsledku a věku zjistí hodnotnost svého výkonu v porovnání s ostatními brankáři. Aby se v budoucnu mohl objevit článek se srovnávacími tabulkami, chtěl bych tímto požádat brankáře (případně trenéry určující činnost, která se bude provádět), aby dle svých možností testový profil absolvovali. Data lze zaznamenat i jen z jednoho či dvou testů (snahou je však získat co nejvíc dat).

Záznamový arch pro tři brankáře je uložen na této stránce v barevné a v černobílé verzi.

Vyhodnocení jednotlivých testů není přímým ukazatelem kvality brankáře, zvlášť vzhledem k originalitě herních situací ve sportovních hrách, ale pouze předpokladem pro brankářskou činnost. V rámci testového profilu jsem si vědom nízké stability u testů střelby a nájezdů, ale i přes to budou tyto testy zařazeny pro snahu postihnout brankářský výkon co nejkomplexněji.

Svá naměřená data pak prosím zapisujte sem.

Podmínky provádění testového profilu
–         po dostatečné přípravě pohybového aparátu brankáře na pohybovou činnost
–         po vhodném rozchytání
–         po seznámení brankáře a hráče s pravidly a požadavky na měřenou činnost
–         po prostudování přiloženého manuálu k jednotlivým testům
–         během soutěžního období

Testový profil

Měření koordinace celého těla

Cvičení na koordinaci

Brankář v plné výstroji provádí úkroky stranou mezi čarami vzdálenými od sebe 3 metry. Zahájení je uprostřed mezi čarami stojem spojným. Zaznamenáváme počet protnutí tělem krajních čar za 20 sekund. Test opakujeme třikrát. Zaznamenáváme nejlepší výsledek.

Zahájení: brankář na počítání zahajuje měření (4-3-2-1-start).

Pomůcky: stopky, měřící pásmo, lepící páska.

Reakce horních končetin

Cvičení na rychlost reakce rukou.

Brankář sedí obkročmo na židli čelem k opěradlu a položí dominantní ruku zápěstím na opěradlo. Do připravené ruky mu vložíme pravítko tak, aby se ho nedotýkal a nulový bod byl na okraji ruky. Následně měřitel zahájí testování (4-3-2-1-start) a v následujících 4 sekundách vypouští pravítko. Snahou brankáře je pomocí protipohybu palce a prstů co nejrychleji pravítko chytit. Opakujeme 20x, měříme v celých centimetrech, 5 nejlepších a 5 nejhorších výkonů škrtáme, ze zbývajících počítáme aritmetický průměr.

Pomůcky: plastové pravítko 50 cm, židle s opěradlem, kalkulačka.

Reakce dolních končetin

Cvičení na rychlost reakce nohou.

Brankář sedí na židli a špičkou dominantní dolní končetiny zachycuje na stěně ploché pravítko. Měřící přitlačí pravítko ke zdi a brankář si k němu přiloží chodidlo ve vzdálenosti 1 cm. Následně měřitel zahájí testování (4-3-2-1-start) a v následujících čtyřech sekundách vypouští pravítko. Snahou brankáře je pravítko co nejrychleji zachytit. Opakujeme 20x, měříme v celých centimetrech, 5 nejlepších a 5 nejhorších výkonů škrtáme a ze zbývajících vypočítáme aritmetický průměr.

Pomůcky: plastové pravítko 50 cm, židle, kalkulačka.

Rychlost výběrové reakce

Cvičení na rychlost výběru při okamžitých podnětech.

Brankář v plné brankářské výstroji klečí se zavřenýma očima v základním postoji na středu malého brankoviště směrem ke středu hřiště. Na povel měřícího (4-3-2-1-start) brankář otevírá oči a otáčí se do branky. Dle barvy papíru, který pomocník ukazuje, brankář vybírá míček shodné barvy s ukazovaným papírem a bere jej do dlaně. Měřící stopuje čas od povelu start k prvnímu dotyku dlaně brankáře se správným míčkem. Směr otáčení brankáře záleží pouze na něm. Opakujeme 20x, měříme v desetinách sekundy, 5 nejlepších a 5 nejhorších výkonů škrtáme a ze zbývajících vypočítáme aritmetický průměr. Dotyk míčku jiné barvy se započítává do nejhorších pokusů. Měření je vhodné provádět bez branky.

Pomocník stojí 3 metry od středu velkého brankoviště. Středový míček je 80 cm od levé tyčky, ostatní míčky jsou vždy po 5 cm od něj (dva po levé a dva po pravé straně).

Pomocník: barvu papíru vybírá náhodně, ukazuje papír při vyslovení čísla 2 měřitelem.

Měřitel: sedí z pohledu brankáře za míčky, mění jejich pořadí po každých 5 pokusech.

Pomůcky: bílý míček, 4 další míčky různé barvy, stopky, barevné papíry dle barev míčků (viz příloha), měřící pásmo, kalkulačka.

Karty pro test RYCHLOSTI VÝBĚROVÉ REAKCE je možné si stáhnout zde.


Autor: Jakub KorábKOMENTÁŘE

Napsat komentář

*