John Lijelund vyzývá ke klidu. Foto: Flickr IFF John Lijelund vyzývá ke klidu. Foto: Flickr IFF
24. 5. 2020 Mistrovství světa (0) KOMENTÁŘŮ

Generální sekretář Lijelund: Nespekulujme! IFF pracuje na šampionátu, rozhodneme se na podzim

 Generální sekretář Mezinárodní florbalové federace (IFF) John Lijelund je jedním z nejviditelnějších činovníků této organizace. V rozhovoru, který původně poskytl německému portálu Floorballmag.com rozebírá možnosti, které nyní má světový šampionát mužů ve Finsku. Přinášíme jeho český překlad.

S jakou pravděpodobností se uskuteční Mistrovství světa mužů ve florbale v roce 2020? Za současných podmínek by tato událost nebyla možná.
 „IFF pracuje na uskutečnění Mistrovství světa 2020 ve finských Helsinkách, ačkoliv žijeme v těchto mimořádných časech. To znamená, že neustále musíme dodržovat a hodnotit všeobecná doporučení a omezení, která jsou nejen ve Finsku, ale také ve všech zemích, které se mají šampionátu zúčastnit. Neustále diskutujeme o této záležitosti s organizátory a v současnosti věříme, že tuto událost jsme schopni v prosinci zorganizovat. Není ale možné uvést žádnou pravděpodobnost jako takovou, nicméně pokud se vývoj v Evropě bude ubírat současným směrem, vypadá to velmi pozitivně.“

Existuje nějaký termín, do kterého musí být přijato finální rozhodnutí, po kterém by došlo ke zrušení Mistrovství světa?
„IFF začala diskutovat s lokálními organizátory a pravděpodobně bude v následujících měsících stanovený termín, do kterého se bude muset rozhodnout, aby se vyšlo vstříc všem zúčastněným stranám.“

Jak vypadá současná komunikace? Je Finský florbalový svaz zodpovědný za komunikaci se státními orgány ve Finsku?
„S ohledem na to, že finská vláda pomalu začíná rušit omezení, která se týkají COVID-19, diskuse se státními orgány proběhne na konci května, respektive začátkem června. Ačkoliv jsme tou situací zablokováni, tak zatím není správný čas k tomu, abychom o tom diskutovali. Lokální organizátoři a Finská florbalová federace jsou ve stálém kontaktu s Ministerstvem školství a kultury a IFF to následně diskutuje v řídící skupině pro Mistrovství světa mužů 2020.“

Velkou výzvou bude účast samotných týmů. Mnozí odborníci tvrdí, že mezikontinentální lety budou do začátku roku 2021 téměř nemožné. Mimo jiných se na šampionátu mají představit týmy Austrálie, Kanady, Singapuru, Thajska, USA nebo Japonska. Jak k tomuto problému přistupuje IFF?
„Jak již bylo řečeno, jsme v kontaktu se zástupci zemí, které se mají zúčastnit a žádáme je o aktualizaci aktuálně platných cestovních omezení. S ohledem na to, že věci se dějí pomalu, není možné říci, jak bude situace vypadat po skončení léta. Je tady samozřejmě možnost odehrát turnaj s méně než šestnácti účastníky, ale o tom se může rozhodnout jedině na podzim.“

Zrušení anebo omezení Mistrovství světa kvůli ať už vnitrostátním nebo mezinárodním omezením až na podzim může způsobit vážné finanční problémy, především menším federacím. Musí si rezervovat lety a ubytování v dostatečném předstihu. Celkové náklady mohou lehce dosáhnout šesticiferných čísel (v eurech, pozn. aut.) Plánují se v této oblasti nějaká bezpečnostní opatření?
 „Na základě diskusí s účastníky, lokálními organizátory a státními orgány se domníváme, že jedinou možností je udělat finální rozhodnutí v průběhu podzimu. Organizátoři v současnosti pracují s hotely na podmínkách rezervací a jejich případných zrušení, každopádně si dnes nikdo nemůže zajistit letenky. Plán je takový, abychom finální rozhodnutí udělali nejpozději dva měsíce před konáním šampionátu, ale ještě před letními prázdninami se sejdeme se zástupci finského Ministerstva sportu a kultury, abychom s nimi diskutovali. Tolik k opatřením, kancelář IFF je v kontaktu se zmíněnými menšími federacemi.“

Co by bylo pravděpodobnější? Akce s menším počtem účastníků, například pouze pro TOP 4 týmy nebo odložení šampionátu?
„V současnosti postupujeme tak, jako by se šampionát měl uskutečnit v prosinci a v průběhu podzimu provedeme další hodnocení situace, abychom zjistili, co je možné. S ohledem na to, že vlády v čase této krize rozhodují rychle, není zatím jasné, co bude a co nebude možné realizovat v prosinci. Je příliš brzy na spekulace o tom, jak bude akce vypadat. O tom musí rozhodnout vedení IFF, které o tomto problému povede diskusi na následujících schůzích, tedy na konci května a v září.“

Pokud by národní federace nyní zrušily svou účast na mužském šampionátu, například s cílem ochránit hráče a fanoušky před finančními škodami, došlo by k udělení pokuty ze strany IFF?
„IFF se již v souvislosti se zrušením asijské kvalifikace v Bangkoku zabývala touto otázkou a nijak nepotrestala tým, který se v souvislosti s COVID-19 odhlásil ještě před zrušením této kvalifikace. Bylo by to však potřebné probírat případ od případu, protože zrušení účasti musí být založeno na jasných důvodech a rizicích.“

IFF odložila Mistrovství světa juniorek 2020 na začátek září, tedy tři měsíce před plánovaným světovým šampionátem mužů. Existují nějaké úvahy a termíny s ohledem na tuto akci?
„IFF odložila Mistrovství světa juniorek na základě dohody se švédskými organizátory a jsme v kontaktu se Švédskou florbalovou fedrací, abychom prodiskutovali aktuální situaci. Více se dozvíme na zasedání předsednictví IFF, které se koná 22. a 23. května.“


Autor: Michal DannhoferKOMENTÁŘE

Napsat komentář

*