Superligový tým Black Angels má nejasnou budoucnost: Foto: Pavel Netolička, Florbal Vítkovice Superligový tým Black Angels má nejasnou budoucnost: Foto: Pavel Netolička, Florbal Vítkovice
11. 6. 2024 Superliga (25) KOMENTÁŘŮ

Představitelé Black Angels: Chyba se stala a byla komunikována. Druhé rozhodnutí je pro nás nepřijatelné

 Sága o neudělení oddílové licence pro Black Angels probíhá již několik týdnů. Aktuálně nemůže pražský celek startovat ve dvou nejvyšších mužských soutěžích poté, co mu Licenční komisí ani napodruhé nebyla licence udělena a chystá znovu odvolání k Odvolací a revizní komisi. Představitelé BLACK ANGELS Tomáš Večeřa a Jan Klimíček nyní poskytli Florbal.cz otevřený rozhovor, ve kterém nechávají nahlédnout do zákulisí celého příběhu.

Pane Večeřo, jako generální manažer Black Angels jste si udělal čas i s Vaším kolegou Janem Klimíčkem na rozhovor pro Florbal.cz, za což děkuji. Jak byste popsali minulé týdny, které aktuálně vyvrcholily druhým rozhodnutím Licenční komise?
Dobrý den, děkujeme za Vaše otázky a možnost se k celé situaci vyjádřit. Dlouho jsme váhali, nechtěli jsme se do těchto mediálních přestřelek pouštět, ale už není jiná možnost. Je potřeba získat i pohled druhé strany a ukončit tento hon na čarodějnice, který ani jedné straně neprospívá. Minulé týdny byly nejspíše ty nejsložitější v našich životech. Připadali jsme si s kolegou jako na horské dráze, která vlivem rozhodnutí Českého florbalu nekončí, ale dostáváme ji na další úroveň. Tyto momenty ukázaly ohromnou sílu této organizace, srdce k ní připojené a jasné nastavení všech členů klubu.

Všichni chtějí bojovat za pravdu, spravedlnost, a tedy také pokračování klubu Black Angels pod hlavičkou Livesport Superligy, do které již neodmyslitelně a právem patříme. Licenční komise si po našem klubu vyžádala, v naprosto šibeničním termínu velké množství dokumentů, které ani z jejich mandátu nemohla požadovat, ale projevili jsme naprostou součinnost a transparentnost. Díky tomuto problému jsme se dokázali semknout a aktivovat všechny v okolí klubu, které tímto kvitujeme a všem zúčastněným chceme z celého srdce poděkovat za jejich nesmírně tvrdou práci.

Black Angels zcela očividně trápily výrazné problémy ohledně klubové administrativy, byl pod dohledem Českého florbalu. Můžete jako zástupce oddílu popsat, co se vlastně stalo?
„Nechápeme, kde jste se dostali k informaci, že náš klub byl pod dohledem. To je naprosto mylná informace a pouhá spekulace. Kdyby pod zmiňovaným dohledem oddíl byl, zajisté bychom nyní řešili jiné věci. Pokud Český florbal jakkoliv konal, tak to bylo bohužel jen vůči našemu bývalému prezidentovi, který díky svému osobnímu manažerskému selhání nedoručil potřebné dokumenty do licenčního řízení, o čemž ze zbytku managementu žádný člen nevěděl. Tuto situaci nezlehčujeme a v žádném případě nerozporujeme. Pochybení našeho oddílu uznáváme. Ihned po zjištění těchto informací klub velmi promptně zasáhl, prezident byl vyměněn a nyní procházíme vehementními změnami ve všech ohledech. Ve většinové části jsou již nové procesy nastaveny a potřebné dokumenty, které nám byly v rámci prvního licenčního řízení vytknuty dodány.“

O určitých problémech se ve všeobecné rovině vědělo, Vy sám jste měl kompletní představu, když jste se 2. dubna ujal své pozice?
„Kdybychom měli kompletní představu, zajisté bychom ji ihned řešili tak, jako jsme ji začali řešit po rozhodnutí o neudělení licence 13.5.2024. Nicméně, první informace o možném neudělení licence jsme dostali v týdnu před verdiktem Licenční komise. Stalo se to při jednání v sídle Českého florbalu ohledně naprosto jiné problematiky. Zároveň nám bylo zmíněno zástupci Českého florbalu, že nám nebude vyplacen grant určený na trenéry, pokud nebudeme mít účetní uzávěrku z roku 2022. Tu jsme dodali, ale pak přišla zpráva, že Český florbal čeká na dodání podkladů pro Licenční komisi a na základě toho se uvidí, co bude dále.“

Licenční komise nejprve rozhodla o neudělení licence, následně její rozhodnutí potvrdil Výkonný výbor Českého florbalu. Zastání jste ale našli u Odvolací a revizní komise, byť ta nezpochybnila – v tu dobu – samotné neudělení licence. Věřili jste, že situace ještě není pro BLACK ANGELS ztracena?
„Situace pro Black Angels ještě rozhodně ztracena není. My už nebudeme couvat. Všichni velmi dobře víme, že chyba jedince se stala. Byla velmi zřetelně komunikována všemi komunikačními kanály Českého florbalu a náš oddíl byl každý druhý den na titulních stránkách popotahován ze všech stran, což nebylo, není a nebude příjemné. Proto jsme se uzavřeli a stanovili si jasný plán, který jsme začali postupně plnit.

Nicméně naprosto rozumíme tomu, proč to tak bylo. Informovali jsme poté i orgány uvnitř Českého florbalu – Výkonný výbor, tak Odvolací a revizní komisi (ORK), tak i Licenční komisi s dlouhosáhlým vysvětlením, ale také s naprosto jasně danými okolnostmi a řešeními, které jsme jako klub ihned vykonali a transparentně doložili.

Nutno říci, že samotné první rozhodnutí Licenční komise z data 13.5.2024 nerozporujeme, jelikož nebylo možné ověřit ekonomická kritéria dle účetní uzávěrky z roku 2022. Ale pokud jsme tyto dokumenty dodali a představili akční plán, tak se vše mělo objektivně posoudit. Nicméně je také potřeba zmínit, že jsme našli tzv. šedé místo ve stanovách Českého florbalu a napadli jsme je. V září minulého roku se účelově změnil proces, aby nebyl napadnutelný. Výkonný výbor Českého florbalu ustanovil Licenční komisi, ale jako odvolací orgán vyjmul ORK a chtěl o celé věci rozhodovat sám, což je v rozporu se stanovami Českého florbalu.

Ze zápisu je také známo, že hlasovali zástupci konkurenčních klubů a nezdrželi se hlasování, což vnímáme velmi negativně. Hledali jsme etický kodex člena Výkonného výboru Českého florbalu, ale je to neveřejný dokument, bohužel. I kdyby nám to nakonec nepomohlo, tak zde vidíte v praxi, jak to funguje a jsme rádi, že jsme pomohli dalším oddílům, které by v budoucnu řešili podobné problémy. My chceme pouze spravedlivý proces po dodání všech vyžadovaných dokumentů v řádných odvolacích termínech a skutečné posouzení předepsaných kritérií, které plníme a plnit budeme.“

Před druhým rozhodnutím Licenční komise jste dodali všechny původně požadované dokumenty, a to včetně dodatečných, které si komise vyžádala. Jak vnímáte následné rozhodnutí, že se k dokumentům dodaným po rozhodném datu přihlížet nebude?
„Toto rozhodnutí je pro nás naprosto nepochopitelné a nepřijatelné. Je dle našeho názoru v rozporu s předpisy Českého florbalu i samou podstatou věci, tedy aby Superligu hrály ekonomicky stabilní kluby. 

V pátek 31.5. v 15:41 jsme obdrželi tento list požadavků k odevzdání nejprve do pondělí 3.6. v 15:00, která následně byla prodloužena do středy 5.6. v 23:59.

 • kompletní výpisy z oddílového účtu uvedeného ve FISu za poslední 6 měsíců, tj. za 05/2024, 04/2024, 03/2024, 02/2024, 01/2024 a 12/2023;
 • aktuální stav oddílové pokladny k 31. 5. 2024;
 • doložení všech smluv s partnery a sponzory za období let 2022 až 2024;
 • doložení všech smluv o nájmech hal za roky 2022 až 2024;
 • doložení všech splátkových kalendářů za roky 2022 až 2024;
 • účetní závěrky = výkaz zisku a ztrát a rozvaha, v plném znění, za roky 2022 a 2023;
 • seznam všech přijatých a vydaných dokladů a faktur za období 2022 až 2024;
 • doložení všech dokladů a faktur ze seznamu (viz bod výše) – za období 2022 až 2024;
 • termíny konání valných hromad spolku v letech 2022 a 2023 a doložení zápisů z těchto valných hromad;
 • termín konání valné hromady spolku v roce 2024 pro případnou účast Licenčního manažera dle Podmínek a rozhodnutí ORK;
 • termíny konání výkonných výborů za roky 2022, 2023 a 2024 a doložení všech zápisů z těchto výkonných výborů;
 • termíny konání nejbližších 3 výkonných výborů spolku pro případnou účast Licenčního manažera dle Podmínek a rozhodnutí ORK;
 • kompletní přehled všech aktuálních i vypořádaných pohledávek za roky 2022 až 2024, včetně aktuálních závazků, kde došlo k nastavení splátkového kalendáře, vždy včetně konkrétní sumy v Kč.

Tento šibeniční termín nejdříve 9,5 pracovních hodin byl tedy samozřejmě naprosto účelově postaven proti jakékoliv možnosti odevzdání. Požádali jsme proto o prodloužení lhůty alespoň do středy, což se povedlo. Nutno také říci, že jsme chtěli již v pondělí 3.6. odvézt všechny potřebné dokumenty fyzicky do kanceláří Českého florbalu v Brně. K našemu velkému překvapení nám bylo řečeno, že Licenční komise ještě není ustanovena. Nechápeme tedy z jakého jiného důvodu byl termín tak krátký, než účelové uložení lhůty tak, abychom ji nemohli splnit. Skenování dokumentů, celkem přes 14 000 stránek, které jsme v tu chvíli měli jen v listinné podobě, do podoby elektronické, nám zabralo cca 56 hodin v 18 lidech.

A to díky srdci všech členů, zapojení hráčů našeho A-týmu a neprospaných dvou nocí. Všechny požadované dokumenty jsme k velkému překvapení Českého florbalu dodali ještě dvě hodiny před uloženým termínem. Jsme proto velmi pobouřeni tím, že Licenční komise k těmto dokumentům vůbec nepřihlížela, čímž porušila také pokyn ORK, která ve svém rozhodnutí z 30.5. uložila Licenční komisi tyto nově předložené podklady při rozhodování zohlednit.

Jednoho by také mohlo napadnout, že nyní už je vše v pořádku a že Licenční komise brání fakticky pouze princip licenčního řízení, ale že straně dokumentů žádný problém již není. Co myslíte?
„V tomto případě Licenční komise nepostupuje dle zadaných pokynů ze strany ORK a nerespektuje její rozhodnutí, ani Statut Odvolací a revizní komise a odvolací řád Českého florbalu. Myslíme si tedy, že Českého florbalu se již pouze snaží najít poslední stébla, za která se chce chytat. Rádi bychom otevřeli téma udělení licencí a krytí kamarádčaftů, jelikož podmínky pro splnění licenčního řízení jsou velmi obecné a nespecifikované. Dle našeho názoru je každému oddílu měřeno jiným metrem a máme pro toto tvrzení i konkrétní data – přehled plnění ekonomických kritérií jednotlivými kluby Superligy zpracovaný na základě veřejně dostupných údajů.

Už nyní spolupracujete s právničkou, která se oddílu snaží pomoci a předpokládám, že již chystáte další odvolání k nově složené Odvolací a revizní komisi. Věříte znovu v zastání u kontrolPoního orgánu, který nově vede Jan Spáčil?
„Ano, věříme, že pan Spáčil jakožto zkušený advokát a předseda správní rady Transparency International případ nestranně posoudí a vezme v potaz všechny dodané dokumenty. Zároveň bychom také byli rádi, aby bylo zkontrolováno a revidováno celé licenční řízení u všech týmů působících v Livesport Superlize tak, aby ani jeden ze zúčastněných nebyl upřednostňován před ostatními a aby tak kýžená transparentnost, prezentována Českým florbalem, byla skutečně dodržena.

V případě zamítavého stanoviska, obrátí se Black Angels například na Národní sportovní agenturu?
„Pokud nebude jiná možnost, tak se dozajista obrátíme i na NSA, případně žalobou k civilnímu soudu.

Bývalí členové ORK ve svém rozhodnutí doporučují například udělení pokuty. Na závěr tedy musí padnout klíčová otázka: Jsou BLACK ANGELS připraveni například zaplatit finanční sankci a zajistit průběh superligové sezóny 2024/2025?
„Myslíme si, že Licenční komise opravdu nevyužila všechny možné prostředky, které má k dispozici. Nastavili jsme takové procesy, aby byl klub v dohledné době ekonomicky stabilní, což jsme doložili v přiložených dokumentech pro Licenční komisi, Výkonný výbor i Odvolací a revizní komisi. Navíc ve srovnání s ostatními kluby v Superlize, vychází naše ekonomické ukazatele na pomyslný střed tabulky a nejsme to dle mého názoru my, kdo by se měl hrozbou pokut, nebo dokonce neudělením licence, trápit!

Poznámka autora: V úterý 11. června se Black Angels odvolali k ORK.


Autor: Michal DannhoferKOMENTÁŘE

 • Xavér napsal:

  Představa, že v takto velké organizaci jde dva roky veškerá komunikace ze strany licenční komise jen a pouze přes prezidenta, je vskutku úsměvná… 🙂

  • tendenční lži napsal:

   Přesně, celý florbal ví, jak to Pavlík řešil, ale to je bordel BA a jejich VV a VH. A když má klub měsíc pozastaveny matriční úkony z důvodu neplnění povinností, tak to asi nešlo jen přes prezidenta pane Večeřo.
   Věděl to celý klub, že má problém a všichni na to úspěšně dalších 6 měsíců kašlaly a teď tady brečí a vymlouvají se a hází to alibisticky na jednoho člověka…..šílené

   • Michal napsal:

    Víte co je zajímavé? Že vůči unii musíte potvrzovat dva zmocněnci třeba přestupy atd., jinak úkon neproběhne. Ale když jedná unie naopak, najednou může jen s jedním? Tolik k těm tendenčním lžím….

   • Mlčoušekjerakovina napsal:

    A proč Liberec nemá uzávěrku za rok 2021 – 2022. Proč BA je jeden z 5 týmu které splnili ekonomická kritéria pro následující sezónu. To to Zdeňku povídáš za lži.

   • Anonymní alkoholik napsal:

    Děkujeme Vám za Váš názor, Vy jste u toho byl/a? Nikdo nebrečí, pouze říká svůj pohled na danou problematiku. Nové vedení je tuším od začatku dibna, ne? Svodobná země, rozhodnutí, ale zkorumpovaný soud (LiCk), který říká, že odvolat se můžeš, ale bude Ti to k ničemu, protože to zametou pod stůl a ještě Tě zabaví další prací.

 • nekdo napsal:

  Ví vůbec ČF kolik klubů má svoje další esročka, kolik jich místo klubů dluží dalším subjektům. Ví jak optimalizují svoje dluhy, platy hráčů, jak zkreslují tímto výsledek před svými členy. Kolik klubů podepsalo nikde nezaúčtované směnky na dluhy svým „partnerů“.
  Jak se platí tento amatérský sport. Kde vítězí výše dotací napříč kraji.
  Kdy samotný ČF předvede kompletní přehled svého https://rejstrik-firem.kurzy.cz/27945383/cesky-florbal-sro/
  Jaké jsou platy v takovém SRO? Co vlastně dělá. Proč to dělá? Těším se na transparentnost ČF.

  • Lord napsal:

   ČF to ví, vždyť to dělá stejně. Za Český florbal s.r.o. kudy proudí většina finančních toků sponzorů samostatně jedná jakýsi Roman Urbář. Nikým (myšleno členy na valné hromadě) nevolená osoba. A nikoho to vlastně asi netrápí. Myslíte, že by tohle prošlo klubům v licenčím řízení?

 • Karel napsal:

  O tendenčním rozhodnutí nemůže být sporu. Cituji Tomáše Kafku. „Zajímavé je, že například FBC Liberec do dnešního dne nezveřejnil kompletní účetní závěrku za rok 2021 i 2022. Zjevně to ale licenční komisi nevadilo. Ekonomická kritéria pro sezónu 2023/24 podle zveřejněných účetních závěrek za rok 2021 splnilo zcela jen 5 z 14 superligových oddílů, a to paradoxně Black Angels, Česká Lípa, Pardubice, Tatran a Vinohrady.
  Dobrý bordel co ? Zdeňku Močoušku, jak dlouho ještě budeš tahat za nitky ? Padá ti to na hlavu, víc a víc.

  Zdroj: https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni-florbal/448573/boure-ve-florbale-tym-nedostal-licenci-je-to-vysmech-tvrdi-kafka.html?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaaTLK3tRC8SyHQwUuErjCVOW80Yk0XBbyJEYAd_oT0XgWyrGRMqXk1bL18_aem_ARZqBj88DFSDV4Mwm0m5i9bch_BdRdrP356a9eocn-9nqzhW7F2GIEUX5yvQlm7iljwhLu6LSLCYVSlIR8omR_oC

  • Hugo napsal:

   Jestli to je pravda, tak Český florbal to u soudu tak strašně projede, že na to doplatí celý florbal. Chápu, že byla typická snaha ČF jak běžně dělá Mlčoušek se svýma pokutama a předpisy – tlačit, tlačit, tlačit až je to přestane bavit a na boj rezignují. Ale tady začíná jít o sakra velké peníze.

 • Komik napsal:

  Potom co zveřejnil Kafka by měla celá licenční komise být zrušena, jestli ne rovnou výkonný výbor rezignovat.

 • vodnar69 napsal:

  Druhý odstavec první odpovědi a dal nemá smysl číst. Pánové dva roky naprosto kašlou na svoje povinnosti a teď mají drzost použít obrat „šibeniční termín“ v souvislosti s dodáním dokumentů pro licenční řízení?! Mít všeho ve stavu, v jakém to měli mít, stačilo by sáhnout do šanonu nebo spustit tisk dokumentů. Kecy o spravedlnosti jsou jenom nechutnou třešínkou na tomhle odporném dortu made by BA.

 • SAMOVLÁDCE ČF napsal:

  Zdeněk je rakovina Českého Florbalu. Věčně usměvavý plešatý Berbr s dlouhými prstíčky, které ovládají mnoho komisí. Kdy si někdo uvědomí, že našemu sportu škodí?! Tohle si za rámeček LK nevezme, měla by po svém znovuzvolení okamžitě rezignovat. Stejně tak VV a prezident! Tahle sebranka nedělá pro florbal nic pozitivního, naopak!

  • Brontosaurus napsal:

   Zítra zcela nepochybně vyjde prohlášení a ČF si to přikryje, jelikož na tento případ mají armádu PR specialistů a Ty Blaci nezaplatí, což je škoda. Mohlo být zaděláno na nové hvězdné války. Už nyní je vidět, že se ČF sám střílí do nohy a bude se snažit vybruslit. V kancelářích na Praze 4 se dnes svítí dlouho do noci a cíl je jasný – zničit současné vedení BA i Kafku! Svobodu!

   • Sluníčko sedmitečné napsal:

    Tak se uklidníme! Urbíto s Borovicí na tom vyšívají a zítra řeknou, že je to fikce. Co myslíte? O flašku lahodného rumu. Zdeněk Mlčoušek rezignovat i s celou licenční komisí.

 • Radim napsal:

  Urbář s Borovským jsou od pohledu slilzké držky, které své arogantní chovámí přenáší do PR florbalu. Vždy poznáte, pro koho se to vlastně snaží dělat? Pro značku Český florbal, nebo pro samotné kluby a jejich fanoušky? To už si odpovězte každý sám

 • das napsal:

  Opravdu bych rád věděl jak to je s SROčkem. Pane Nováku, pane Urbáři – co nám o tom povíte. Co za software v hodnotě 1,7mil jste pro SROčko pořídili. Jaké jsou odměny za řízení tohoto SROčka? Proteče více jak 70mil bez jakékoliv kontroly?
  To je ta transparentnost?
  https://rejstrik-firem.kurzy.cz/27945383/cesky-florbal-sro/

  • Michal napsal:

   Tak ono to něco stojí. Proto těch 200Kč navíc od letoška málem i za bábu šatnářku a podavače míčků v rohu.

 • Jebat admina napsal:

  Admin je kokot!!

Napsat komentář

*