Superligový tým Black Angels má nejasnou budoucnost: Foto: Pavel Netolička, Florbal Vítkovice Superligový tým Black Angels má nejasnou budoucnost: Foto: Pavel Netolička, Florbal Vítkovice
10. 7. 2024 Superliga (2) KOMENTÁŘŮ

ORK nevyhověla BLACK ANGELS. V odvolacím řízení nelze použít dokumenty, které už měly být doloženy, říká

 Odvolací a revizní komise Českého florbalu znovu nevyhověla odvolání BLACK ANGELS proti neudělení klubové licence a potvrdila původní rozhodnutí Licenční komise. Jako stěžejní bod rozhodnutí lze vnímat pohled Odvolací a revizní komise na to, že v rámci odvolacího řízení nelze používat dokumenty, které již měly být dodány.

Odvolací a revizní komise zasedala ve svém novém složení, pod novým předsedou Janem Spáčilem pak odvolání BLACK ANGELS zamítla.

Jako stěžejní lze vnímat vymezení bodu 5.5 Odvolacího řádu Českého florbalu, na který má nyní ORK rozdílný pohled.

„ORK je nucena se vymezit i proti závěrům uvedeným v rozhodnutí ORK č. 5570/2023-2024 spočívajícím ve výkladu ustanovení bodu 5.5. Odvolacího řádu, konkrétně že „odvolatel může předložit nové důkazy včetně těch, které vznikly až po rozhodnutí Licenční komise“. Sousloví nově předložené důkazy z bodu 5.5. Odvolacího řádu nelze vykládat jako nově vytvořené důkazy, nýbrž pouze jako ty důkazy, které existovaly a odvolatel je nepředložil v rámci řízení u orgánu I. stupně, protože je v té době např. nepovažoval za relevantní. Nelze v žádném případě připustit, aby byl odvolatel oprávněn předložit (natožpak vytvořit) dokumenty zásadní pro rozhodování orgánů I. stupně, pokud lhůta pro jejich předložení dávno minula, až v rámci odvolání, a tím zhojit svá předešlá pochybení a nedodržení lhůt, a tak zcela zpochybnit a devalvovat procesní postup a rozhodování orgánu I. stupně, v tomto konkrétním případě pak celé licenční řízení. Tato vada je natolik závažná, že se ORK nyní musí odchýlit od předchozí rozhodovací praxe,“ píše se v rozhodnutí ORK.

„Ustanovení bodu 5.5. Odvolacího řádu váže dané oprávnění ORK, tedy vrátit rozhodnutí odborné komisi I. instance s doporučením na úpravu rozhodnutí, na zvážení všech okolností projednávaného případu včetně nově předložených důkazů. V daném případě je při zvážení daných okolností, tak jak jsou podrobně popsány v rozhodnutích LicK v této věci, zřejmé, že nově předložené důkazy, včetně zcela nově vytvořených, pouze nedoplňují již dříve předložené podklady nutné pro rozhodování LicK. Naopak, tyto důkazy v podstatné míře představují podklady, které měly být ze strany odvolatele dodány v rámci licenčního řízení v termínech dávno uběhnutých a jejich zohlednění a posouzení ze strany LicK by v podstatě opakovalo procesní kroky LicK, které řádně proběhly v rámci již delší dobu ukončeného licenčního řízení,“ pokračuje zdůvodnění rozhodnutí.

Krátký sumář je tak zřejmý. „Pokud tedy shrneme výše uvedené, ustanovení bodu 5.5 Odvolacího řádu není možné vykládat tak, že za důkazy v rámci odvolacího řízení lze použít dokumenty, které bylo bezpodmínečně nutné doložit v rámci původního licenčního řízení,“ zdůvodňuje ORK.

ORK současně zhodnotila postup Licenční komise. „Při přezkumu postupu Licenční komise došla ORK k závěru, že pokud LicK výzvou ze dne 31.05.2024 doplněnou dne 01.06.2024 vznesla vůči odvolateli požadavky na dodání velkého množství dokumentů ve velmi krátkém časovém termínu a odmítla jejich dodání v písemné podobě, aniž by k tomu měla zmocnění v legislativních předpisech ČF, postupovala sice vůči odvolateli neadekvátním způsobem, avšak nepochybila, když ve svém rozhodnutí k těmto dokumentům nepřihlížela. ORK ale nepovažuje takový postup LicK na základě rozsahu požadovaných dokumentů a časového hlediska za zcela komfortní a optimální. Ačkoliv si LicK vyžádala i dokumenty, které byly vytvořeny až po rozhodném datu, a to na základě předchozího doporučení ORK, nebyla oprávněna k těmto dokumentům při svém rozhodování přihlížet, jak je již argumentačně rozvedeno výše,“ uvedla ORK.

BLACK ANGELS už svou situaci přechodně vyřešili spojením s Pardubicemi, superligový tým bude mít po fúzi tréninkové zázemí v Praze a domácí zápasy bude hrát v Pardubicích. Lze ale také očekávat, že BLACK ANGELS využijí možnosti odvolání se k Národnímu rozhodčímu soudu při Národní sportovní agentuře.


Autor: Michal DannhoferKOMENTÁŘE

  • ORK napsal:

    Nepsal tady zhruba tak měsíc zpátky pan generální BA nebo co to bylo, že vklada naděje do nově vzniklé ORK, že případ spravedlivě posoudí a oni to zaříznou úplně stejně 😄

    • Komik napsal:

      Tak to snad bylo jasné tím, jak ze dne na den obvolalo vedení ČF své regionální kunčafty, aby na Valné hromadě svrhli ORK a navolili tam Novákovi kamarády či zametače pod koberec typu Galasovský, co za poslední dva roky spolehlivě přikryl všechny ostudy a kauzy v řízení zápasů rozhodčími a podobně.

Napsat komentář

*