Black Angels jsou aktuálně bez licence. Foto: Black Angels Black Angels jsou aktuálně bez licence. Foto: Black Angels
30. 5. 2024 Superliga (20) KOMENTÁŘŮ

Naděje pro Black Angels. ORK zrušila rozhodnutí Licenční komise, doporučila pokutu

 Black Angels nakonec možná zůstanou součástí Livesport Superligy. Odvolací a revizní komise Českého florbalu totiž vyhověla odvolání oddílu a zrušila rozhodnutí Licenční komise, které případ vrátila k bezodkladnému novému rozhodnutí. Navíc doporučila pro klub pokutu a co je důležité, oddíl doložil účetní uzávěrku za rok 2022. V celém procesu navíc neměl rozhodovat Výkonný výbor Českého florbalu.

Snažení nového managementu v čele s generálním manažerem Tomášem Večeřou nakonec možná bude mít pro Black Angels šťastný konec, Odvolací a revizní komise totiž dnes zrušila rozhodnutí Licenční komise a Black Angels jsou tak nyní fakticky znovu součástí Livesport Superligy, což si přál také Jakub Hromada.

Pražský oddíl uspěl mimo jiné s námitkou, že ve věci neměl rozhodovat Výkonný výbor Českého florbalu. „V prvé řadě ORK posuzovala svou příslušnost. Na základě komparace stanov s předmětným článkem Podmínek a externího právního stanoviska dospěla ORK k závěru, že je příslušná ve věci rozhodovat, neboť článek 12 Podmínek, na základě kterého bylo podáno odvolání k výkonnému výboru, je v rozporu se Stanovami. Rozdělení pravomocí v rámci Českého florbalu určují Stanovy, zatímco Podmínky, jako předpis nižší právní síly, upravují podrobnosti pro udělení oddílové licence. Interpretační přednost tak mají Stanovy, z nichž nade vší pochybnost vyplývá, že oprávněným orgánem k posouzení odvolání Licenční komise je ORK. Z toho důvodu ORK rozhodla o nicotnosti rozhodnutí výkonného výboru, neboť ten nebyl funkčně příslušný v dané věci. Zároveň ORK tímto rozhodnutím postupuje svá zjištění na základě bodu 2.5. Statutu ORK výkonnému výboru a doporučuje mu uvést znění Podmínek do souladu se Stanovami,“ hodnotí ORK.

„Odvolatel se proti rozhodnutí Licenční komise odvolal dle poučení obsaženého v rozhodnutí k výkonnému výboru. V rámci odvolání doplnil odvolatel účetní závěrku za rok 2022, zaslal několik nově podepsaných partnerských smluv a nezaslání potřebných dokumentů v rámci licenčního řízení odůvodnil manažerským selháním jednotlivce a nefungujícími externími účetními službami. Výkonný výbor se odvoláním zabýval dne 21.5.2024 na svém pravidelném jednání, kde odvolání zamítl a potvrdil rozhodnutí Licenční komise. Dle odůvodnění rozhodnutí Licenční komise „nepřekročila při rozhodování své pravomoci a neporušila legislativní předpisy Českého florbalu“. Obsahovou stránkou nově zaslaných dokumentů se výkonný výbor nezabýval,“ píše se v rozhodnutí ORK.

Samotné neudělení licence od Licenční komise ORK nerozporuje. „ORK následně podrobila přezkumu rozhodnutí Licenční komise z hlediska obsahového i procesního. Na základě toho došla ORK k závěru, že Licenční komise nepochybila z hlediska průběhu licenčního řízení, naopak učinila aktivní kroky k získání podkladů nutných pro rozhodnutí o udělení oddílové licence pro ročník 2024/2025. ORK při svém rozhodování neshledala porušení Podmínek ze strany Licenční komise. V rámci obsahového posouzení dospěla ORK k závěru, že rozhodnutí Licenční komise o neudělení oddílové licence bylo přiměřené, neboť ta neměla jak ověřit ekonomickou situaci oddílu a v předchozím období využila možnosti mírnějších sankcí (pokuty a pozastavení matričních úkonů),“ odůvodňuje ORK.

Black Angels v tuto chvíli zachránilo také to, že oddíl doložil potřebné dokumenty. „Odvolatel však spolu s odvoláním dodal i řadu příloh, kterými dokládal údajné zhojení některých vad vytýkaných Licenční komisí. ORK se proto zabývala otázkou, zda může v projednávané věci připustit nové důkazy a skutečnosti. Na základě bodu 5.5., věty druhé Odvolacího řádu dospěla ORK k závěru, že odvolatel může předložit nové důkazy včetně těch, které vznikly až po rozhodnutí Licenční komise. Na základě tohoto závěru se začala ORK zabývat relevantností zaslaných dokumentů. ORK usoudila, že doplněné podklady by mohly ovlivnit rozhodování Licenční komise za předpokladu, že by je měla při rozhodování k dispozici,“ píše ORK.

Rozhodnout se nově musí bezodkladně. „Z toho důvodu se ORK rozhodla napadené rozhodnutí zrušit a věc vrátit Licenční komisi k novému projednání, zohlednění veškerých nově předložených důkazů, které měla při rozhodování ORK a které budou Licenční komisi ORK předány, a k rozhodnutí bez zbytečného odkladu.

Vzhledem k pochybením odvolatele v průběhu licenčního řízení pro ročník 2024/2025, dále ORK doporučuje Licenční komisi zvážit jiný druh sankce dle Článku 13 Podmínek, např. finanční pokutu, a dále během roku 2024/2025 zvážit využití pravomoci Licenčního manažera dle článku 6, odst. 5, písm. h) Podmínek – „možnost, účastnit se jednání nejvyššího volebního orgánu oddílu (zpravidla valné hromady) a nejvyššího řídícího orgánu oddílu (zpravidla výkonného výboru),“ doplnila ORK.

Podle informací Florbal.cz by nové rozhodnutí Licenční komise Českého florbalu mohlo být známo již v pátek.


Autor: Michal DannhoferKOMENTÁŘE

 • Hugo napsal:

  Každý trochu znalejší práva tady psal, že tenhle způsob jak redukovat počty pražských týmů každý právník rozcupuje. Samozřejmě teď bude na Valné hromadě ČF následovat členy Výkonného výboru protlačení odvolání ORK a dosazení někoho hloupějšího a podřízeného, kdo případné přešlapy přikryje.

  • Mr.Spekulacione napsal:

   Tak je veřejným tajemstvím, že ten nejvyšší jede boj proti ORK a získává si delegáty nedělní VH v Brně na svou stranu. Od neděle tam budou sedět kamarádi 👌

   • kamarád napsal:

    Tak jsem googloval a kandidát na předsedu ork je nějaký Jan Spáčil. Pokud je to ten právník a předseda správní rady transparency international tak má florbal dobrý kamarády 🙂 … to by bylo po dohadování a vyřešena odbornost,transparentnost a nezávislost !!!

 • kočkopes napsal:

  No to je zase akce. Oddíl na to celý rok kašle a kamarád Kafka mu to zařídí. Všichni vědí, že BA dluží kde se dá a jsou jednou nohou ve velkém průseru a jestli to čtu dobře, tak ORK chce zasahovat do kompetence odborné komise a ještě jí tlačí, aby vzala v potaz důkazy, které dorazily po datu, kdy se rozhodovalo a licenční komise měla mít vše k posouzení. To je za mě absolutně nefér vůči všem ostatním, kteří měli vše v pořádku a navádí ostatní ,aby příště nerespektovaly řády a pak se odvolali a prodloužili si všechny lhůty…. Tomu říkám opora legislativy …. škoda že ORK není nezávislá (prezident Tatranu) a nejsou tam lidi ,kteří rozumí právu a třeba ekonomice

  • Hans napsal:

   Můžete mi říci v čem je licenční komise odborná? Když se podívám na složení tak Dufek, Typlová, Šedivý. Všechno osoby s minimální znalostí v oblasti práva, ekonomiky, marketingu. V reálu navíc ani jeden člověk mající zkušenost s řízením většího oddílu. A vedoucím toho celého je jistý Zdeněk Mlčoušek….což hovoří za vše.
   Myslím si o celé té šaškárně svoje. Ale prosím vás, Zdeňkovu srandu opravdu nevydávejte za nějakou odbornou autoritu. Děkuji.

   • kočkopes napsal:

    O panu Mlčouškovi si také myslím své, ale v kontextu celého florbalu a především v porovnání s ORK tam je odbornost násobná. Musel jsem investovat a hledat,ale to co se posuzuje je aktuálně ekonomika a většina členů licenční komise má vzdělání a ještě to i v praxi vykonává (dokonce pani Šedová má vzdelani jak pravni tak i ekonimkcke)…v ORk je nějaký právník ?, když mají hlídat legislativu…

    • Hans napsal:

     Vy vážně chcete tvrdit, že Kafka či Schneider s jejich postavením, zkušenostma z manažerského života nebo i z řízení velkého florbalu na úrovni klubů mají menší erudici než kámoši čf z regionálních výkoňáků. Navíc jasně zaznělo, že si nechali vypracovat externí právní rozbor. Ostatně to, že dvojice z vedení ČF od včera obvolává regionální delegáty s instrukcí na odvolání ORK taky jasně svědčí, odkud byla motivace a zadání pro licenční komisi…

    • Macura napsal:

     Tak šaškárna je hlavně to, že si VV zřídil licenční komisi a zřizovatel se jmenoval i odvolatelem….to je tedy nezávislost alá Rusko, Čína a podobné dmokratické systémy…
     Předseda licenční komise byl jmenován VV oproti předsedovi ORK, který byl zvolen VH…

     p.s.: Mám se dobře, dva oddíly mi pořád dobře sypou

  • Bavi to napsal:

   1. Bohemka dluhy nema?!
   2. Clen LK je ve VV (LK je volena VV)
   3. Ve VV sedi zastupci klubu LSS i LK (zde neni podjatost?)
   4. Proc lide v CF sedi na nekolika zidlich? Neni to divne?
   5. CF obchazi svoje stanovy a ucelove si nastavuje system, aby nebylo mozne rozhodnout. Jak vubec hlasoval VV, zdrzeli se hlasovani pan Dufek, Musil, Pacák, Culka pro svuj stret zajmu?
   6. Vzdy vyslo hned po rozhodnuti vyjadreni CF, tady nikoliv
   7. Pri vsi ucte – ORK bylo zvoleno VH a sedi tam odpovedna osoba, ktera ma vhled do problematiky.

   • kočkopes napsal:

    Na Vaše otázky neznám odpověď ale při vší účtě, ta vaše odpovědná osoba je ve stejném nebo ještě větším střetu zájmů než ti ostatní z VV a víme zda se vyloučila z hlasování??
    Ale nejdůležitější je ten střet kam to ork tlačí a absolutně popírá srovnatelné podmínky pro všechny.

    • Karel napsal:

     Co je to srovnatelná podmínka pro všechny? Takže teď nařídíme platové stropy a maximální povolený rozpočet, aby třeba Florbal MB nemohl použít víc peněz než třeba Česká Lípa? Tento princip mnohé soutěže mají. V nich můžete posuzovat stejné parametry. Jinak nikdy nemůžete posuzovat všechny stejně. To prostě nejde….když si Bolka půjčí milion, tak to nic není. Když si ho půjčí třeba Liberec, najednou je to velká věc v rozpočtu….

     • kočkopes napsal:

      Myšleno né obsahově (to vůbec neznám a nebudu studovat licenční řád) ale podmínkami kolem celého procesu. ORK dle rozhodnutí vrátila k novému projednání Licenčce s tím ,že tam jsou nové skutečnosti. Ale dle všeho to vypadá, že ty nové skutečnosti vznikly až po ukončení licenčního řízení. Tj. ORK ukazuje cestu ,jak obcházet řády a při neplnění podmínek se odvolávat a mít výhodu před ostatními, kteří podmínky plní včas a v pořádku.
      No uvidíme ….

    • Bavi to napsal:

     Nemyslím si, že by něco popíral. Pouze ukazuje na to, že VV neměl právo věc posuzovat (navíc necelý den po odvolání BA) a ze svého mandátu věc vrátil k dalšímu přezkoumání, což v rámci odvolání VV neudělal a jen to shodil ze stolu. ČF navíc dle slov ORK porušil svoje stanovy, tedy chápu to tak.

     Ve střetu zájmu je celý ČF, bohužel. Nyní stejně brněnská spojka (člověk, který prakticky ovládá komise napříč florbalem) a faktický hybatel všeho ČF rozhodne zamítavě, aby ukázal sílu ČF. Poté půjde vše zase ORK, kde to třeba změní osazenstvo a zamítne se. Poté se půjde na NSA a bude aspoň sranda.

     BA mají máslo na hlavě, to ano! Ale buďme rádi, že se někdo konečně zastal klubu a nedemonstroval sílu ČF.

     • Komik napsal:

      Tak ono už celé licenční řízení je v podmínkách florbalu směšné. Chápu kdyby byly nějaká objektivní kritéria, jako míra zadlužení, splnění plateb vůči ČF, případně vyřešení průšvihů. Ale ČF si vymyslel nějaká regionálně organizační pravidla. Co je vlastně ČF do toho kolik hráčů ma smlouvu. Klub přece může měnit kádry jak uzná za vhodné a nebo kolik má trenérů atd. To stejně nic nezaručuje a je jen nějaký bafunářský nástroj k tomu jak zasahovat do složení soutěží nesportovní stránkou.

 • David napsal:

  Šaškárna,nic víc.

 • Kralovstvi stretu zajmu napsal:

  Je to jednoduche, kdo ve florbale neni ve stretu zajmu – skoro kazdy je v nejakem oddile. VV ma 3 lidi z regionu, aby se pripadne vyvazoval elitni florbal, at to neni jako v hokeji, kde sedi velka sila top klubu.
  ORK, kde mas posuzovat veci pro florbal, je nastroj prezidenta top oddillu pro vliv a hrani si s kauzami, navic je v nejvetsim moznem stretu zajmu, bere hrace od BA a soucasne resi odvolani, zajimave. Ale treba ne, jen nektere pripady u nej staly mesice a ted pred VH to vyresil za par dni…
  At vedeni kontroluje nekdo, kdo to nedela jen pro PR a hraje si pouze s tim, co mu prijde zajimave.

  • ORK napsal:

   ORK může a zároveň i musí posuzovat pouze ty případy, kdy se k nim někdo odvolá. Nic jiného nesmí a z vašeho vyjádření spíše plyne agitace Nováka, dosadit si tam svého člověka, ať je Šumanismus unie dokonán.

 • Boží mlýny napsal:

  Největší možný střet zájmů, protože Tatran chce brát hráče z Bleků? :)))) Zaprvé mě nenapadá, koho by Tatran z Bleků potřeboval, ale zadruhé by to měl o dost lehčí, kdyby je ORK poslali do kytek. Takže to moc nesedí, ne?

 • SMRKY napsal:

  Přijde mi, že záchranu BA nabídla unie sama vlastní krátkozrakostí v cíli rozhodovat si o týmech v nejvyšší soutěži podle notičet vlastní pod-komise (ještě si to sami neuměli sepsat správně). když BA našlo (a ORK potvrdilo) nějaký nesoulad v procesu, tak je přeci správně, že se snaží využít všech opravných opatření. Ať už dopadne jakkoliv, tak mě zajímá jestli vyjde na sociálních sítiích článek s vyjádřením pana prezidenta Nováka. Jestli si máslo na hlavu namaže i VV (nemyslím si), anebo jestli to “na sílu” zamítnou a BA pujde k NSA. V obou případech tato kauza českému florbalu nepomůže, ani její PR potěmkinově vesnici, kterou svaz dlouhodobě buduje. Nebo šalamounsky dají licenci s podmínkou a mastnou pokutičkou, aby si svoje PR ochránila v rámci etického přístupu ve spravedlivý proces…

Napsat komentář

*